Depeche Mode Cz
Fanklub Depeche Mode pro Českou a Slovenskou republiku

Soukromá zóna


Hlavní navigace
Depeche Mode jsou v Síni slávy - poslechněte si jejich projev + český překlad

Ilustrativní: Depeche Mode jsou v Síni slávy - poslechněte si jejich projev + český překlad

Depeche Mode a nejzábavnější akceptační řeč tohoto ročníku Rock and Roll Fame Hall.

 

 

Depeche Mode’s acceptance speech
Dave Gahan: All right, congratulations boys, we finally found a way to accept our induction into the Rock & Roll Hall of Fame.
Andrew Fletcher: Yes!
Martin Gore: Congratulations, congratulations.
AF: It’s a shame not doing the concert.
MG: Aren’t we doing the concert now?
DG: [laughs] “Reach out and touch….” Nah, we’re not doing that. Still, it’s an honor to be inducted into the Rock & Roll Hall of Fame. I am reading notes here, by the way. Congratulations to all our fellow inductees. It’s incredible now to be in this club. There’s so many other musicians and artists that are a part of this that we grew up listening to: David Bowie, Iggy Pop and the Stooges, the Clash, just to name a few.
AF: The Eagles.
DG: Yeah, don’t forget the Eagles, everybody loves the Eagles. [laughs] Let’s not forget, we got a big congratulations to Vince Clarke and to Alan Wilder, who are part of the DM family and DM history and the success of this band.
AF: Thanks, Vince. Thanks, Alan.
DG: We’ve been doing this most of our adult lives, pretty much. I guess we were 18 or 19 when we started doing this, so I want to thank Martin and Fletch while I’ve got the opportunity…
AF: Thanks, Dave.
DG: ...’Cause I don’t know what I’d be doing if I didn’t find music, to be quite honest.
AF: You’d have been still stealing cars, Dave.
DG: Yeah, maybe I would’ve moved on a bit from there, maybe I’d have started stealing larger things than cars. Definitely something dodgy! I mean music saved us in more ways than one.
MG: Absolutely, yeah, and thanks to you as well! We wouldn’t be here either.
AF: Yeah.
DG: Thanks, Mart. You know, growing up, listening to music on the radio and having music, it really kind of helps us to feel normal—feel part of something. That’s what music does for people and I think that’s what Depeche Mode has done for many people. I think that music really brings people together, and God knows we need that more today than it seems like any other time.
Unfortunately we’re not going to be able to perform for you tonight, of course, because of this situation we find ourselves in. But I wanted to thank some special people here who have supported us and believed in us. Of course Daniel Miller and Mute Records, who found us and believed in us, and he continues to be a source of guidance to this day. Anton Corbijn, who, thank God, came in at the right time and actually made us look cool. Jonathan Kessler, our manager and of course our spiritual adviser. All of the promoters across the world that took a chance on a bunch of outsider, eyeliner-wearing weirdos from Essex, and all of the wankers that didn’t. [they all laugh]
I also want to thank Peter Gordeno and Christian Eigner, who have been such a huge part of this band for the last 20 years, and we’re still calling them the new blokes. Let’s not forget our road crew, tour managers, all have worked tirelessly to bring the Depeche Mode show to life every night. Rob Stringer at Sony, who continues to support our artistic vision, and of course all of the fans—a lot of which have been with us from day one. And, of course, last but not least, a big thank you to our families—our wives, our kids, our parents, who put up with us and have been with us throughout this journey. And I think I speak for all of us when I say we love you and we couldn’t do it without you.
MG: Yes absolutely, thank you, well done!
DG: So, Mart, you better get back to your kids and the studio. Fletch, it’s [sings] opening time!
AF: Off to the pub!
DG: See you two guys soon. Love you.
AF: See ya!
DG: Cheers.
3621/5000
Přijímací řeč Depeche Mode
Dave Gahan: Dobře, blahopřeji, chlapci, konečně jsme našli způsob, jak přijmout naše uvedení do síně slávy Rock & Roll.
Andrew Fletcher: Ano!
Martin Gore: Gratuluji, gratuluji.
AF: Je škoda, že neděláme koncert.
MG: My teď neděláme koncert?
DG: [smích] „Reach out and touch…“ Ne, to neděláme. Přesto je mi ctí být uveden do Rock and Roll Síně slávy . Mimochodem mám tady poznámky. Gratulujeme všem našim spolupracovníkům. Je neuvěřitelné být v tomto klubu. Součástí je tolik hudebníků a umělců, které jsme poslouchali: David Bowie, Iggy Pop a Stooges, Clash, abychom jmenovali alespoň některé.
AF: The Eagles.
DG: Ano, nezapomeňme na Eagles, všichni Eagles milují. [smích] Nezapomeňme, velká gratulace Vinci Clarkovi a Alanovi Wilderovi, kteří jsou součástí rodiny DM a historie DM a úspěchu této kapely.
AF: Díky, Vinci. Díky, Alane.
DG: Děláme hudbu většinu svého dospělého života. Myslím, že nám bylo 18 nebo 19, když jsme začali, takže chci poděkovat Martinovi a Fletchovi, že mi dali příležitost.
AF: Díky, Dave.
DG: ... ‘Protože nevím, co bych dělal, kdybych nedělal hudbu, abych byl upřímný.
AF: Stále bys kradl auta, Dave.
DG: Ano, možná bych se odtud trochu přesunul, možná bych začal krást větší věci než auta. Určitě něco příšerného! Myslím tím, že nás hudba zachránila více způsoby.
MG: Rozhodně ano a také díky tobě! Bez tebe bychom tu nebyli.
AF: Ano.
DG: Díky, Mart. Víte, když jsme vyrůstali, tak jsme poslouchali hudbu a měli jsme nahrávky, a to nám skutečně pomáhá cítit se normálně - cítit se součástí něčeho. To je to, co hudba dělá pro lidi, a myslím, že to je to, co Depeche Mode udělali pro mnoho lidí. Myslím, že hudba opravdu spojuje lidi a Bůh ví, že to dnes potřebujeme víc než kdy jindy.
Bohužel dnes večer pro vás nebudeme moci hrát, samozřejmě kvůli situaci, ve které se nacházíme. Chtěl jsem však poděkovat některým významním lidem, kteří nás podporovali a věřili nám. Samozřejmě je to Daniel Miller a Mute Records, jenž nás objevil a věřil nám, a je  naším průvodcem dodnes. Anton Corbijn, který díky Bohu přišel ve správný čas, a udělal nám cool image. Jonathan Kessler, náš manažer a samozřejmě náš duchovní poradce. Všichni promotéři z celého světa, kteří dali šanci skupině outsiderů, podivínů z Essexu nosících oční linky, a všechny ty blbci, kteří to neudělali. [všichni se smějí]
Chtěl bych také poděkovat Peteru Gordenovi a Christianovi Eignerovi, kteří jsou tak velkou součástí této kapely posledních 20 let, a stále jim říkáme noví kluci. Nezapomeňme na naši tour posádku, tour manažery, kteří všichni neúnavně pracovali na uvedení show Depeche Mode každou noc. Rob Stringer ze společnosti Sony, který nadále podporuje naši uměleckou vizi, a samozřejmě všichni fanoušci - z nichž mnozí jsou s námi od prvního dne. A samozřejmě v neposlední řadě velké poděkování našim rodinám - našim manželkám, našim dětem, našim rodičům, kteří se s námi smířili a byli s námi po celou tuto cestu. A myslím, že mluvím za nás všechny, když říkám, že vás milujeme a bez vás bychom to nezvládli.
MG: Ano, naprosto, díky, dobře zy!
DG: Takže, Marte, teď už se raději vrať ke svým dětem a do studia. Fletchi, je [zpívá] otevírací doba!
AF: Do hospody!
DG: Brzy se uvidíme, vy dva. Miluji vás.
AF: Uvidíme se!
DG: Na zdraví.

 

 

Dave Gahan: Dobře, blahopřeji, chlapci, konečně jsme našli způsob, jak přijmout naše uvedení do síně slávy Rock & Roll.

Andrew Fletcher: Ano!

Martin Gore: Gratuluji, gratuluji.

AF: Je škoda, že neděláme koncert.

MG: My teď neděláme koncert?

DG: [smích] „Reach out and touch…“ Ne, to neděláme. Přesto je mi ctí být uveden do Rock and Roll Síně slávy . Mimochodem mám tady poznámky. Gratulujeme všem našim spolupracovníkům. Je neuvěřitelné být v tomto klubu. Součástí je tolik hudebníků a umělců, které jsme poslouchali: David Bowie, Iggy Pop a Stooges, Clash, abychom jmenovali alespoň některé.

AF: The Eagles.

DG: Ano, nezapomeňme na Eagles, všichni Eagles milují. [smích] Nezapomeňme, velká gratulace Vinci Clarkovi a Alanovi Wilderovi, kteří jsou součástí rodiny DM a historie DM a úspěchu této kapely.

AF: Díky, Vinci. Díky, Alane.

DG: Děláme hudbu většinu svého dospělého života. Myslím, že nám bylo 18 nebo 19, když jsme začali, takže chci poděkovat Martinovi a Fletchovi, že mi dali příležitost.

AF: Díky, Dave.

DG: ... ‘Protože nevím, co bych dělal, kdybych nedělal hudbu, abych byl upřímný.

AF: Stále bys kradl auta, Dave.

DG: Ano, možná bych se odtud trochu přesunul, možná bych začal krást větší věci než auta. Určitě něco příšerného! Myslím tím, že nás hudba zachránila více způsoby.

MG: Rozhodně ano a také díky tobě! Bez tebe bychom tu nebyli.

AF: Ano.

DG: Díky, Mart. Víte, když jsme vyrůstali, tak jsme poslouchali hudbu a měli jsme nahrávky, a to nám skutečně pomáhá cítit se normálně - cítit se součástí něčeho. To je to, co hudba dělá pro lidi, a myslím, že to je to, co Depeche Mode udělali pro mnoho lidí. Myslím, že hudba opravdu spojuje lidi a Bůh ví, že to dnes potřebujeme víc než kdy jindy.

Bohužel dnes večer pro vás nebudeme moci hrát, samozřejmě kvůli situaci, ve které se nacházíme. Chtěl jsem však poděkovat některým významným lidem, kteří nás podporovali a věřili nám. Samozřejmě je to Daniel Miller a Mute Records, jenž nás objevil a věřil nám, a je  naším průvodcem dodnes. Anton Corbijn, který díky Bohu přišel ve správný čas, a udělal nám cool image. Jonathan Kessler, náš manažer a samozřejmě náš duchovní poradce. Všichni promotéři z celého světa, kteří dali šanci skupině outsiderů, podivínů z Essexu nosících oční linky, a všechny ty blbci, kteří to neudělali. [všichni se smějí]

Chtěl bych také poděkovat Peteru Gordenovi a Christianovi Eignerovi, kteří jsou tak velkou součástí této kapely posledních 20 let, a stále jim říkáme noví kluci. Nezapomeňme na naši tour posádku, tour manažery, kteří všichni neúnavně pracovali na uvedení show Depeche Mode každou noc. Rob Stringer ze společnosti Sony, který nadále podporuje naši uměleckou vizi, a samozřejmě všichni fanoušci - z nichž mnozí jsou s námi od prvního dne. A samozřejmě v neposlední řadě velké poděkování našim rodinám - našim manželkám, našim dětem, našim rodičům, kteří se s námi smířili a byli s námi po celou tuto cestu. A myslím, že mluvím za nás všechny, když říkám, že vás milujeme a bez vás bychom to nezvládli.

MG: Ano, naprosto, díky, dobře zy!

DG: Takže, Marte, teď už se raději vrať ke svým dětem a do studia. Fletchi, je [zpívá] otevírací doba!

AF: Do hospody!

DG: Brzy se uvidíme, vy dva. Miluji vás.

AF: Uvidíme se!

DG: Na zdraví.

 

DangerousDMCZ Twitter

Instagram


8. listopad 2020 o 7:24 • Dangerous • Aktuality

Diskuze

Uživatel: Dangerous

Dangerous      1   8. listopad 2020 o 8:26

Nejlepší wink poděkování Alanovi, i z úst Fletche wink


Uživatel: Pavel.Z

Pavel.Z      2   8. listopad 2020 o 8:38

My nejsme na koncertu ? smile smile smile

... Prostě bys dál kradl auta, Dave smile smile smile

A nejlepší je závěr!

Martine, poslechni Davida a vrať se do studia!!!!


Uživatel: Dangerous

Dangerous      3   8. listopad 2020 o 9:36

přihodil jsem český přepis wink


Uživatel: Mad Wims

Mad Wims      4   8. listopad 2020 o 13:24

Hustě hustý! Škoda jen, že je to v blbý době, kdy nejde udělat show. Ale co, nějak bylo, nějak bude, Depeche Mode forever!!!!!!!!!!!!


Komentáře mohou přidávat jenom registrovaní a přihlášeni uživatelé.