Depeche Mode Cz
Fanklub Depeche Mode pro Českou a Slovenskou republiku

Soukromá zóna


Hlavní navigace
Light

Text+překlad

Light

 

Take my hand

And walk in the light

Understand, there's a fire to ignite

You know we have a responsibility

It's true we've been chosen

And now we have the possibility

Of melting what's frozen

 

Walk with me with the rapture inside

Can't you see it's not your place to decide

You know we have to make a case for

love

It's more of a duty

It's clear we have a mission from above

A mission of beauty

 

You know I wouldn't lie to you

What would I achieve by that

It's more than I would try to do

These are the facts

 

Take your place here

With love in your heart

Just embrace what you've known from

the start

We are fulfilling our only destiny

The angels have spoken

And all the gods in the universe agree

The spell can't be broken

 

Světlo

 

Vezmi mou ruku

A pojď ve světle

Chápej, je oheň, který musíme rozežnout

Víš, že máme zodpovědnost

Je pravdou, že jsme byli vyvoleni

A teď máme možnost

Rozpustit to co zmrzlo

 

Pojď se mnou s vnitřním nadšením

Copak nevidíš, že memáš prostor k rozhodnutí

Víš, že to mmusíme udělat pro lásku

Je to spíš povinnost

Je jasné, že naše máme poslaní shora

Nádherné poslání

 

Víš, že bych ti nelhal

Co bych tím získal

Je to víc, než bych zkoušel udělat

Jsou to fakta

 

Zaujmi zde své místo

S láskou v srdci

Jen prostě obejmi, co znáš už od

samého počátku

Pouze naplňujeme náš osud

Andělé promluvili

A všichni bohové ve vesmíru souhlasí,

Že tohle okouzlení nelze zlomit


27. duben 2009 o 13:24 • Dangerous • Aktuality

Diskuze

Diskuze neobsahuje žádny příspěvek.

Komentáře mohou přidávat jenom registrovaní a přihlášeni uživatelé.