Depeche Mode Cz
Fanklub Depeche Mode pro Českou a Slovenskou republiku

Soukromá zóna


Hlavní navigace
Perfect

Text+překlad

Perfect

On another world by another star
At another place and time
In another state of consciousness
In another state of mind

Everything was almost perfect
Everything fell into place
The jury reached a different verdict
Before the judge dismissed the case
 
In a parallel universe
That's happening right now
Things between us must be worse
But it's hard to see just how

And everything could have been perfect
Everything in the right place
Then I wouldn't have to play the suspect
Accused, abandoned and disgraced

I didn't shoot, I didn't pull the trigger
It wasn't me
I'm just a plain and simple singer
I heard the sound, I turned my head
around
To watch our love shot down

In another lonely universe
We're laying side by side
And no one's hurt and no one's cursed
And no one needs to hide

And everything is almost perfect
Everything is almost right
There are never any conflicts
There are never any fights

 

Dokonalé

V jiném světě u jiné hvězdy
Na jiném místě a v jiném čase
V jiném stavu vědomí
V jiném rozpoložení mysli

Všechno bylo téměř dokonalé
Všechno zapadalo na místo
Porota vynesla odlišný verdikt
Než soudce zrušil případ

V paralelním vesmíru
Se tohle právě teď děje
Věci mezi námi musí být horší
Ale je těžké pochopit jak

A všechno mohlo být tak dokonalé
Všechno mohlo být na správném místě
Potom bych tu nemusel hrát podezřelého
Obviněného, zhýralého a zneuctěného

Já jsem nevystřelil, nezmáčkl jsem tu spoušť
To jsem nebyl já
Jsem jen upřímný a prostý zpěvák
Slyšel jsem ten zvuk, otočil za ním svou
hlavu,
abych zahlédl, jak naše láska padá k zemi

V jiném osamělém vesmíru
Ležíme bok po boku
A nikdo nikomu neubližuje a nikdo není zatracen
A nikdo se nemusí skrývat
A všechno je téměř dokonalé
Všechno je téměř v pořádku
Nikdy tam nejsou žádné konflikty
Nikdy tam nejsou žádné boje


27. duben 2009 o 13:19 • Dangerous • Aktuality

Diskuze

Diskuze neobsahuje žádny příspěvek.

Komentáře mohou přidávat jenom registrovaní a přihlášeni uživatelé.