Depeche Mode Cz
Oficiální fanklub skupiny Depeche Mode pro Českou a Slovenskou republiku

Soukromá zóna


Hlavní navigace
   
1 z 5
1
Migrace nebo kolonizace?
Posláno: 23.11.2015 o 19:19   [Ignorovat]
Administrátor
Ikona: Dangerous
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 672
Registrovaný: 27.11.07

O současnosti, nebo spíš o budoucnosti…


Kniha, která původně vyšla v roce 1973..


https://m.kosmas.cz/knihy/151095/tabor-svatych/

[ Editovat: DMcz; 23.11.2015 o 22:41]
 Podpis 

Stay Dangerous.

Profil
 
 
Posláno: 23.11.2015 o 20:35   [Ignorovat]   [# 1]
Lie To Me
Ikona: Herrer
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 41
Registrovaný: 21.2.09

Welcome, refugees grin

Profil
 
 
Posláno: 23.11.2015 o 21:21   [Ignorovat]   [# 2]
Home
Ikona: Ringo
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 116
Registrovaný: 30.10.12

má odpověď (vážná a neironická Herri:-) - Invaze nebezpečného invazivního krutého náboženství šířeného zejména kulturami středního východu do dalších částí světa. Bohužel za pomoci pátých kolon, které se až mafiánsky snaží na této invazi přiživit a skrze neziskovky doslova vysávají státní rozpočty, na které se skládají lidé, kteří tvoří nějaké hodnoty, odvádějí daně a v drtivé většině s touto invazí nesouhlasí.

Profil
 
 
Posláno: 24.11.2015 o 22:20   [Ignorovat]   [# 3]
Administrátor
Ikona: Dangerous
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 672
Registrovaný: 27.11.07

“Multikulturalismus je návrat do dětinství. Přijmout nápad, že kultura, která přinesla světu svobodu svědomí, svobodu víry, svobodu slova, rovná práva žen a svobodné podnikání, má stejnou hodnotu jako kultury, které nic takového neudělaly nebo vytvořily horší věci, znamená zabydlet se v pohádce.Žít v takové teorii znamená žít v předstírání.
Vydržet v takovém pozastavení pochyb - a děláme to všichni, zleva vpravo, celým politickým spektrem - si vyžaduje potlačení schopností logiky a rozumu.”
Diane West, americká novinářka

 Podpis 

Stay Dangerous.

Profil
 
 
Posláno: 24.11.2015 o 22:25   [Ignorovat]   [# 4]
Home
Ikona: Ringo
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 116
Registrovaný: 30.10.12

2 Dangerous: krásně formulováno, někdy si tento citát vypůjčím

Profil
 
 
Posláno: 24.11.2015 o 23:00   [Ignorovat]   [# 5]
Administrátor
Ikona: Dangerous
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 672
Registrovaný: 27.11.07

Jsem Neználek. Spadl jsem na Zemi z planety X. Mám pár otázek pro znalce a odborníky.

1) Jak se islám staví k ženám? Jsou jistě rovné mužům, že ano?

 Podpis 

Stay Dangerous.

Profil
 
 
Posláno: 25.11.2015 o 10:19   [Ignorovat]   [# 6]
Home
Ikona: Ringo
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 116
Registrovaný: 30.10.12

4:34   Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

Profil
 
 
Posláno: 25.11.2015 o 15:03   [Ignorovat]   [# 7]
The Landscape is Changing
Ikona: d.stripped
HodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 17
Registrovaný: 19.12.07

Chlapci moji, četl jsem v jednom článku asi toto(a prosím, neberte mě úplně za slovo):
průměrný Evropan přečte každý den cca 7 stran textu formátu A4
průměrný Arab(ve smyslu muslim) přečtě každý den zhruba 1/2 strany textu formát A4

průměrné evropské dítě jde do první třídy se slovní zásobou cca 30000 slov
průměrné arabské dítě jde do první třídy se slovní zásobou cca 7000 slov(a zde je “první třídou” myšlen spíše věk dítěte, nežli skutečný nástup do tohoto zařízení)

samozřejmě, toto nejsou milníky,ale o ledačems to napoví.

dále:
výuka Koránu probíhá formou bezmyšlenkovitého učení se textu zpaměti(a tuším, že například Turci se jej učí v původním znění, tudíž tomu nerozumí)
již od mala je vštěpována “Výborná” myšlenka, že pokud nenaleznou řešení nějakého problému, Alláh to za ně vyřeší


o právu Šaría psát nebudu, jelikož jsem o tom četl strašné věci a - slovy W.Churchilla- jsem se rozhodl, že prostě přestanu číst smile

Profil
 
 
Posláno: 25.11.2015 o 15:26   [Ignorovat]   [# 8]
Lie To Me
Ikona: eternal
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 36
Registrovaný: 20.2.15

výuka Koránu probíhá formou bezmyšlenkovitého učení se textu zpaměti

Podle tzv. „muslimské ortodoxie“ je Korán Božím slovem ve vlastním slova smyslu. Je považován za přímé zjevení od Boha, „vnuknuté“ (wahj) a diktované andělem Gabrielem (2,97) „přímo v arabštině“ (13,36–37) Muhammadovi jako celek v „osudové noci“ (97,1) a „podle okolností“ (17,106)2 v průběhu dalších dvaceti let (od 610/612 do 632, do Prorokovy smrti). Prorok, Boží posel, je pouze prostředníkem, skrze nějž Slovo vstoupilo do světa. Nic k němu nepřidal ani z vnuknutého slova neubral, pouze se mu naučil nazpaměť a nahlas je přednášel. Jeho učedníci se pak učili nazpaměť slovům svého Proroka, pokračovali v jejich přednášení a opakování. Po Muhammadově smrti první tři chalífové (Abú Bakr, Umar a Uthmán) shromáždili svědectví učedníků, zvážili je, stvrdili či vyloučili, a nakonec, za doby třetího chalífy (tj. asi dvacet let poté), dali knize její podobu v konsonantickém znění. V průběhu 7. století text nabyl aktuální definitivní podoby, byla do něj vložena diakritika a vokály, aby se napomohlo společnému přednesu celé muslimské obce. Původní přednes (z nějž pochází sám termín „Korán“) se tedy proměnil v „knihu ,3 která tu je proto, aby byla učena zpaměti, zvnitřněna jako celek a neustále věřícími přednášena.

Zdroj: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-4/Bible-a-Koran.html

 Podpis 

Just me and my poison girl

Profil
 
 
Posláno: 25.11.2015 o 17:46   [Ignorovat]   [# 9]
Home
Ikona: Ringo
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 116
Registrovaný: 30.10.12

Hlavně Korán je obrovský podvod, prostředek k ovládnutí slabomyslných lidí. To takhle jednou krutý vrah a pefodil Mohamed přemýšlel ve své jeskyni, jak ten kmen ovládnout a podrobit si s ním kmeny ostatní, tak vymyslel kravinu o zjevení boha a vymýšlel si hovadiny dle toho, jak potřeboval, aby omluvil vše, od nesmyslů až po nehorázné zločiny a úchylky. Děsivé, že 1, 5 - 2 miliardy lidí jsou tak slabého ducha, že v něco takového kdy uvěřili, děsivější je to, že se tohle tmářství v Evropě prosazuje jako kulturně rovno s tím, k čemu jsme kulturně došli my a dokonce se tomu ustupuje a předpokládá se, že nás to i ovládne. Prostě někomu se přestalo hodit, že vládne jen jedno volební období a potřebuje tupé ovladatelné stádo a Islám dokáže lidmi manipulovat a ovládat je.

Profil
 
 
Posláno: 25.11.2015 o 18:09   [Ignorovat]   [# 10]
Lie To Me
Ikona: eternal
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 36
Registrovaný: 20.2.15

Svět není černobílý

2:177   Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z majetku svého bez ohledu na lásku k Němu příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě (Boží) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje a almužnu udílí. A zbožní jsou ti, kdož úmluvy své dodržují, když je jednou uzavřeli a v protivenství, v neštěstí a v dobách násilí jsou trpěliví - to jsou ti, kdož víru pravou mají, a to jsou bohabojní.

4:36   Ctěte Boha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Boží a těm, jimiž vládne vaše pravice! Bůh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační,

5:8   Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví - a to je blíže k bohabojnosti - a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.

2:62   Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.

 Podpis 

Just me and my poison girl

Profil
 
 
Posláno: 25.11.2015 o 18:34   [Ignorovat]   [# 11]
Home
Ikona: Ringo
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 116
Registrovaný: 30.10.12

tohle se týká ovšem jen těch, kteří uvěřili v alláha a věří správně, jak káže prorok. Při jakékoliv odchylce všechny krásné slova přestanou platit a končí to ukřižováním, uřezáním hlavy, u žen hromadným znásilněním a pak ukamenováním….ne, nemohu říci, že svět není černobílý v tomhle směru, to bysme se mohli začít zamýšlet nad lidskou tváří nacismu a komunismu, taky bysme tam našli body, které by se daly olajkovat.

Profil
 
 
Posláno: 25.11.2015 o 19:16   [Ignorovat]   [# 12]
Suffer Well
Ikona: Michaela 146
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 165
Registrovaný: 7.1.10

Dle posledních zpráv Islámský stát zařadil Českou republiku mezi své úhlavní nepřátele….

http://video.aktualne.cz/islamsky-stat-is/l~bb39e17c214611e480e50025900fea04/

 Podpis 

“Dlouholetá přátelství mají tu výhodu, že už si mnohé odpustila.”
Goethe

Profil
 
 
Posláno: 26.11.2015 o 11:15   [Ignorovat]   [# 13]
Lie To Me
Ikona: Herrer
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 41
Registrovaný: 21.2.09

DMichale? grin

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/357838/v-isis-se-domluvite-cesky-za-teroristy-mohou-bojovat-slovaci-priznaly-tajne-sluzby.html

Profil
 
 
Posláno: 26.11.2015 o 22:41   [Ignorovat]   [# 14]
Home
Ikona: Ringo
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 116
Registrovaný: 30.10.12

Herrer: ty ale umíš tnout do živého :-D

Profil
 
 
Posláno: 27.11.2015 o 13:16   [Ignorovat]   [# 15]
The Landscape is Changing
Ikona: d.stripped
HodnoceníHodnoceníHodnocení
Celkem příspěvků: 17
Registrovaný: 19.12.07

@Ringo: moje babička říkala: Škoda každé rány, která padne vedle smile

Profil
 
 
   
1 z 5
1
 

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy